İş sağlığı ve güvenliğine dair tüm kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun hareket ederek güvenli çalışma alanları yaratmak; periyodik eğitimlerle çalışanlarımızı bilgilendirip iş kazalarının yaşanmasını engellemek; enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanarak çevreyi korumak, çevre ve iş güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.